top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro červen 2023Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v červnu 2023:


pátek 9.

spotřební daň

– splatnost daně za duben 2023 (mimo spotřební daň z lihu)


čtvrtek 15.

daň z příjmů

– čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň


úterý 20.

daň z příjmů

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2023

– splatnost paušální zálohy


pondělí 26.

spotřební daň

– splatnost daně za duben 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

– daňové přiznání za květen 2023

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2023 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně za květen 2023

– souhrnné hlášení za květen 2023

– kontrolní hlášení za květen 2023

energetické daně

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2023


pátek 30.

spotřební daň

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2023

daň z příjmů

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2023

Oznámení FATCA

– podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Oznámení CRS (GATCA)

– podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režimComments


bottom of page