top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro červen 2022Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v červnu 2022:


čtvrtek 9.

 spotřební daň

– splatnost daně za duben 2022 (mimo spotřební daň z lihu)


středa 15.

 daň z příjmů

– čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň


pondělí 20.

 daň z příjmů

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2022

– splatnost paušální zálohy


pátek 24.

 spotřební daň

– splatnost daně za duben 2022 (pouze spotřební daň z lihu)


pondělí 27.

 spotřební daň

– daňové přiznání za květen 2022

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2022 (pokud vznikl nárok)

 daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně za květen 2022

– souhrnné hlášení za květen 2022

– kontrolní hlášení za květen 2022

 energetické daně

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2022


čtvrtek 30.

 spotřební daň

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2022

 daň z příjmů

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2022

 Oznámení FATCA

– podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 Oznámení CRS (GATCA)

– podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim


Comments


bottom of page