top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro březen 2022Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v březnu 2022:


úterý 1.

 daň z příjmů

- podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021 nikoliv elektronicky)

pondělí 14.

 spotřební daň

– splatnost daně za leden 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15.

 daň z příjmů

– čtvrtletní záloha na daň

pondělí 21.

 daň z příjmů

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2022

– elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021

– splatnost paušální zálohy

pátek 25.

 spotřební daň

– daňové přiznání za únor 2022

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2022 (pokud vznikl nárok)

 daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně za únor 2022

– souhrnné hlášení za únor 2022

– kontrolní hlášení za únor 2022

 energetické daně

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2022

pondělí 28.

 spotřební daň

– splatnost daně za leden 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 31.

 spotřební daň

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2021

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2021

 daň z příjmů

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2022

 daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

 biopaliva

– hlášení dle § 19 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší


Comments


bottom of page