top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro březen 2021Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v březnu 2021:


01.03.2021

Daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2021

- podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020

Oznámení informací DAC6

- dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 25. června 2018 do 30. června 2020)

12.03.2021

Spotřební daň

- splatnost daně za leden 2021 (mimo spotřební daň z lihu)


15.03.2021

Daň z příjmů

- čtvrtletní záloha na daň


22.03.2021

Daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

- elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020

- splatnost paušální zálohy


25.03.2021

Daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za únor 2021

- souhrnné hlášení za únor 2021

- kontrolní hlášení za únor 2021

Energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2021

Spotřební daň

- daňové přiznání za únor 2021

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2021 (pokud vznikl nárok)


29.03.2021

Spotřební daň

- splatnost daně za leden 2021 (pouze spotřební daň z lihu)


31.03.2021

Daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2021


Comments


bottom of page