top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňové změny od dubna 2019Daňové změny se základní účinností od dubna 2019


Ve sbírce zákonů byl vyhlášen dne 27. 3. 2019 zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. Jedná se o poměrně rozsáhlou novelu zákonů v rozsahu 53 stran paragrafovaného znění.


Novela se týká zákonů v oblasti daně z příjmů, daně z hazardních her, daně z přidané hodnoty, spotřebních daní, celního zákona, daňového řádu, mezinárodní spolupráce při správě daní, Finanční správy České republiky, Celní správy České republiky a insolvenčního zákona.

Převážná část změn nabývá účinnosti od dubna 2019.


Ministerstvo financí k novele zákona zveřejnilo dne 12. 4. 2019 kromě paragrafovaného znění i zvláštní část důvodové zprávy v celkovém rozsahu 151 stran.


Comments


bottom of page