top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Poplatníci daně silniční jsou do konce ledna povinni podat daňové přiznání k dani silniční za rok 20

Poplatníci daně silniční jsou do konce ledna povinni podat daňové přiznání k dani silniční za rok 2017. Není však nic snazšího, než si toto daňové přiznání nechat zpracovatod odborníka se 17letou praxí v oboru daně silniční! Podívejte se na ceník daně silniční u JANDA Consulting.

Pro informaci uvádím, že v průběhu roku 2017 byl novelizován zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a to zákonem č. 63/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; změny k dani silniční jsou obsaženy v části druhé.

Comments


bottom of page