top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro prosinec 2021Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v prosinci 2021:


10.12.2021

spotřební daň

- splatnost daně za říjen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)


15.12.2021

daň silniční

- záloha na daň za říjen a listopad 2021, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

daň z příjmů

- čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň


20.12.2021

daň z příjmů

- splatnost paušální zálohy

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


27.12.2021

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2021

- souhrnné hlášení za listopad 2021

- kontrolní hlášení za listopad 2021

energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2021

spotřební daň

- splatnost daně za říjen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za listopad 2021

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2021 (pokud vznikl nárok)


31.12.2021

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2021


Comments


bottom of page