top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daň silniční za rok 2018


V roce 2018 nedošlo u daně silniční k žádné zákonné změně. Nadále tak platí, že poplatník, jemuž vznikla za rok 2018 daňová povinnost, je povinen podat daňové přiznání, a to nejpozději do 31. ledna 2019.


Podle zákona jsou přitom předmětem daně silniční

silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen „vozidla“)

a) registrovaná v České republice,

b) provozovaná v České republice a

c) používaná

1. poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo

2. poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.


Předmětem daně silniční jsou vždy nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v České republice.


Předmětem daně nejsou

a) speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu, jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu,

b) vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka.Commentaires


bottom of page