top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

České účetní standardy a změny od roku 2018Podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve zněních pozdějších předpisů, platí, že pro dosažení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami a pro zajištění vyšší míry srovnatelnosti účetních závěrek ministerstvo vydává České účetní standardy.


Standardy stanoví zejména bližší popis účetních metod a postupů účtování.


Vybrané účetní jednotky postupují podle standardů vždy.


Ostatní účetní jednotky se mohou od standardů odchýlit, pokud tím zajistí věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.


Odchylku od standardů a její důvody jsou ostatní účetní jednotky povinny uvést v příloze účetní závěrky.


Použití standardů účetními jednotkami se považuje za naplnění účetních metod podle zákona o účetnictví a věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví.


Vydání standardů oznamuje ministerstvo ve Finančním zpravodaji.


Ministerstvo financí přitom v prosinci 2017 oznámilo ve Finanční zpravodaji změny českých účetních standardů, a to s účinností od 1. 1. 2018, které se vztahují rovněž na účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., jenž provádí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.


Odkaz na změnu účetních standardů


Včera navíc Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách úplné znění výše uvedených českých účetních standardů účinných od roku 2018.


Odkaz na úplné znění českých účetních standardů navazujících na vyhlášku č. 500/2002 Sb.

Štítky:

Doporučené příspěvky
Nedávné příspěvky
Archiv
Hledejte pomocí tagů
Sledujte nás
  • LinkedIn
  • Facebook
  • only-logo-white
bottom of page