Nové účinné zákony od května 2018

 

V květnu 2018 nabyly účinnosti níže uvedené zákony:

 

1/ Zákon č. 72/2018, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

2/ Zákon č. 92/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Zákon mění s účinností od měsíce května celkem 8 zákonů:

1/ Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a prování sociálního zabezpečení

2/ Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

3/ Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

4/ Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

5/ Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

6/ Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

7/ Zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a další související zákony

8/ Zákon č. 310/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a další související zákony

 

Přímý dosah ve vztahu k zákonům měl také nález Ústavního soudu ze dne 27. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 7/17 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017

 

Nález zrušil některá ustanovení zákona č. 65/2017., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

 

 

Pokud by se Vás některý zákon týkal nebo Vás zajímal, lze úplné znění otevřít kliknutím na něj.

 

 

 

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na LinkedInu
Please reload