top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Jaké má zaměstnavatel povinnosti v souvislosti s pracovní dobou zaměstnance?


Připomeňme si některé z povinností, které musí zaměstnavatel plnit vůči svým zaměstnancům. Zaměstnavatel je povinen: ✔️ Určit začátek a konec pracovních směn, přičemž délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin.

✔️ Vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději dva týdny před začátkem období, na než je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

✔️ Poskytovat zaměstnanci přestávku v práci na jídlo a oddech nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce v rozsahu nejméně 30 minut - tato doba se nezapočítává do odpracované doby.

✔️ Poskytovat bezpečnostní přestávku podle zvláštních právních předpisů (např. u řidičů, u osob při práci se zrakovou zátěží) - tato doba se do pracovní doby započítává.

✔️ Rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu.

✔️ Zaměstnanci nařizovat práci ve dnech pracovního klidu a práci přesčas jen výjimečně.

✔️ Mít na paměti, že délka směny zaměstnance pracujícího v noci nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, pokud zákoník práce nestanoví jinak.

✔️ Po zaměstnanci požadovat pracovní pohotovost jen, jestliže se o tom se zaměstnancem dohodne.

✔️ Vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci s vyznačením začátku a konce odpracované směny, práce přesčas, další dohodnuté práce přesčas, noční práce a doby v době pracovní pohotovosti a evidenci s vyznačením začátku a konce pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel.

Sledujte nás na LinkedInu pro pravidelný přínos novinek a tipů ze světa daní, práva a účetnictví ➞ SLEDOVAT

bottom of page