top of page

VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE ZEJMÉNA ZAHRNUJE:


 • vedení daňové evidence v souladu s platnými právními předpisy

 • zaúčtování pokladních dokladů

 • zaúčtování vydaných a přijatých daňových dokladů - faktur

 • zaúčtování výpisů z běžných účtů

 • zaúčtování ostatních účetních dokladů

 • zpracování evidence hmotného a nehmotného majetku

 • zpracování účetních závěrek

 • zpracování podkladů pro přiznání k DPH, silniční dani, případně dalším přímým a nepřímým daním

 • zpracování podkladů pro registraci k daním

 • evidence DPH na vstupu s koeficientem krácení

 • zpracování kontrolních hlášení v souvislosti s DPH

 • zpracování souhrnných hlášení v souvislosti s DPH

 • zpracování výkazů pro INTRASTAT

 • zpracování podkladů pro daňové přiznání k DPFO

 • příprava daňového přiznání DPFO

 • zpracování statistických hlášení pro ČSÚ a další správní instituce

 • poskytování součinnosti při kontrolách prováděných finančním úřadem

 • zadávání dat na základě předaných podkladů do elektronické podoby do programu splňujícího požadavky pro ochranu osobních údajů

 • poskytování poradenství a to písemně, ústně, telefonicky nebo e-mailem v rozsahu rad na úseku účetnictví a výše uvedených agend

 • sledování legislativy a upozorňování klienta v souvislosti s její budoucí změnou

bottom of page