top of page
Poradenství a konzultace

Poradenství a konzultace

* První započatá hodina je za plnou sazbu a každá další hodina je účtována za každou započatou půlhodinu

** Klientem se rozumí osoba, které zpracováváme účetnictví, daňovou evidenci nebo mzdy (případně se jedná o období, za které byla agenda zpracovávána)

bottom of page