Zákonné změny, které nabyly účinnosti v červnu 2019, včetně přímých odkazů na příslušné zákony

Zákonné změny, které nabyly účinnosti v lednu 2019, včetně přímých odkazů na příslušné zákony

Od ledna 2018 se změnila některá ustanovení v zákoně o dani z přidané hodnoty. Článek pojednává o úplném znění těchto změn.

Please reload

Doporučené příspěvky