top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Změna uplatňování DPH u společníků společnosti


Změna uplatňování DPH u společníků společnosti


Do 30. 6. 2017 platilo, že společníci společnosti plnili povinnosti na DPH vzniklé z titulu jejich členství ve společnosti prostřednictvím určeného společníka.


Od 1. 7. 2017 do 31.12.2018 platilo přechodné období, že společníci mohli postupovat při uplatňování DPH obdobně jako do 30. 6. 2017, anebo podle nové platné právní úpravy.


Od 1. 1. 2019 však budou platit pro společníky společnosti pravidla pouze podle nové právní úpravy, tj. že každý společník společnosti bude postupovat při uplatňování DPH individuálně sám za sebe.


Bližší informace k této změně lze dohledat např. prostřednictvím tiskové zprávy Finanční správy zveřejněné dne 29. 11. 2018 na svých webových stránkách.

Článek byl vydán pod názvem „Upozornění na změnu uplatňování DPH u společníků společnosti - dříve sdružení bez právní subjektivity“.


Součástí článku zveřejněném Finanční správou je rovněž užitečný odkaz na informaci GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017.


Comments


bottom of page