top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Zdravotní pojištění u dohody o pracovní činnosti od 1.1.2019


U dohody o pracovní činnosti se pro účely zdravotního pojištění považuje za zaměstnance osoba činná na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud v kalendářním měsíci dosáhne započitatelného příjmu. Do konce roku 2018 byla částka započitatelného příjmu stanovena na 2 500 Kč. Od 1. 1. 2019 bude tato částka navýšena na 3 000 Kč.


Zajímavou informaci, jak správně postupovat při placení zdravotního pojištění u dohod o pracovní činnosti, zveřejnila na svých stránkách např. Všeobecná zdravotní pojišťovna.


Článek byl vydán pod názvem „Dohody o pracovní činnosti“.


Součástí článku jsou též užitečné příklady.


Comments


bottom of page