top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Placení daně z nemovitých věcí


Obecně pro daň z nemovitých věcí platí, že je splatná

a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,

b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.


Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období.


Finanční správa v souvislosti s placením daně z nemovitostí zveřejnila v dubnu 2019 následující užitečné články (kliknutím na odkaz se lze přesměrovat přímo na uvedený článek).
Comments


bottom of page