top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Nespolehlivý plátce nebo nespolehlivá osoba


Dle zákona o DPH platí, že poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivým plátcem.


Generální finanční ředitelství přitom dne 19. 12. 2017 zveřejnilo aktualizovanou informaci k aplikaci nespolehlivého plátce, ve které zejména upřesňuje, co se pokládá za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce, jakým způsobem správce daně rozhoduje o přidělení statutu nespolehlivého plátce nebo jeho změny; informace se rovněž dotýká ručení za daň nezaplacenou nespolehlivým plátcem.Podle zákona o DPH dále platí, že poruší-li osoba, která není plátcem, závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tato osoba je nespolehlivou osobou.


K aplikaci institutu nespolehlivé osoby pak vydalo GFŘ dne 12. 7. 2019 aktualizovanou informaci, ve které zejména blíže popisuje vznik nespolehlivé osoby, upřesňuje, co se rozumí závažným porušením povinností vztahujících se ke správě DPH, a to jak u osoby povinné k dani, tak i osoby nepovinné k dani a rovněž popisuje, jakým způsobem rozhoduje o přidělení statutu nespolehlivé osoby nebo jeho změny; informace se rovněž dotýká otázky ručení za nezaplacenou daň.
Comments


bottom of page