top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Budou se měnit místní poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity?


Ministerstvo financí navrhuje změnu zákona o místních poplatcích


Nyní mohou obce vybírat níže uvedené místní poplatky

a) poplatek ze psů,

b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,

c) poplatek za užívání veřejného prostranství,

d) poplatek ze vstupného,

e) poplatek z ubytovací kapacity,

f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst,

g) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

h) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.


Ministerstvo financí na svých internetových stránkách zveřejnilo dne 4. dubna 2018 informaci týkající se novely zákona o místních poplatcích, respektive informaci o tom, že předložilo do vnějšího připomínkového řízení novelu zákona o místních poplatcích, která má reagovat na dynamický rozvoj sdílené ekonomiky a nastavit rovná pravidla pro trh s krátkodobým ubytováním.

Článek byl vydán pod názvem "MF posílá do připomínkového řízení novelu narovnávající trh s krátkodobým ubytováním“.


V článku se uvádí, že novela má nahradit stávající poplatky z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt jediným poplatkem z pobytu, jemuž bude podléhat krátkodobý pobyt bez ohledu na to, kde je poskytnut nebo jaký má účel. Má tak rozšířit okruh ubytovacích zařízení, které by podléhaly výběru místního poplatku.


Ministryně financí poznamenává, že „Provozovatelé nabízející ubytování přes Airbnb mají oproti hotelům nebo penzionům tu výhodu, že na rozdíl od nich nemusejí do koncové ceny pobytu promítnout místní poplatky za ubytování. Díky tomu, že by se nový poplatek vztahoval na poskytnutí placeného ubytování bez ohledu na to, zda by bylo místo ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení či nikoliv, tuto nerovnost by novela odstranila. Je to další z mozaiky opatření Ministerstva financí reagujících na fenomén sdílené ekonomiky a s ním související změny zažitých obchodních modelů.“ Ministryně dále připomíná: „Podobným krokem byla nedávná dohoda vlády se společností Uber, že řidiči využívající tuto platformu budou dobrovolně evidovat své tržby a společnost poskytne finančnímu úřadu potřebná data týkající se jednotlivých transakcí.“


Prezident Asociace hotelů a restaurací k tomu uvedl: „Jsme přesvědčeni, že povinnost odvádět řádně daně za realizované tržby, je minimálním a zcela legitimním požadavkem. Proto tuto iniciativu Ministerstva financí jednoznačně vítáme.“


Sloučením obou stávajících poplatků do jednoho se mají nastavit stejné podmínky i pro samotné obce. V současné době může většina obcí vybírat jen poplatek z ubytovací kapacity, zatímco oba poplatky mají zavedeny jen ty, které jsou lázeňským místem nebo atraktivním turistickým cílem. Nový poplatek z pobytu by mohla vybírat jakákoliv obec bez ohledu na to, zda se jedná o pobyt v lázeňských místech nebo v místech soustředěného turistického ruchu. Poplatek by si mohla každá obec bez rozdílu nastavit podle svých potřeb, nejvýše však na úroveň maximální sazby. Maximální sazba by v případě nabytí účinnosti novely od 1. ledna 2020 měla činit 21 Kč za den, od následujícího roku by její výše mohla činit 50 Kč za den.


Ministryně financí dále uvedla: „Vyslyšeli jsme tím přání mnohých starostů obcí, s nimiž jsem měla příležitost v poslední době jednat. Krátkodobé ubytovací služby totiž zdaleka nevyužívají jen turisté. A s tím, jak se sdílená ekonomika v ubytovacím sektoru dynamicky rozvíjí, se zvyšují i nároky na obce, které ze svých rozpočtů zajišťují úklid, likvidaci odpadů nebo dotované MHD. Touto novelou proto obcím nabízíme další možnosti, jak mohou zabezpečit financování svých veřejných služeb“ .

Comments


bottom of page