top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Který finanční úřad může zahájit daňovou kontrolu?


Daňové řízení

Nový rozsudek Nejvyššího správního soudu v souvislosti se zahájením daňové kontroly


Nejvyšší správní soud řešil spor mezi právnickou osobou a Finančním úřadem pro Kraj Vysočina v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně, který se vztahoval k výše uvedené problematice.


Dne 20. 12. 2017 Nejvyšší správní soud vydal rozsudek v daném sporu čj. 10 Afs 269/2017-34, který zveřejnil Nejvyšší správní soud navíc ve Sbírce rozhodnutí.


Podle právních vět zveřejněných k tomuto rozsudku je důležité pamatovat na to, že

Daňovou kontrolu může u daňového subjektu zahájit v rámci vybrané působnosti podle § 10 odst. 4 ve spojení s § 8 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, kterýkoliv finanční úřad.


Podle § 8 odst. 2 citovaného zákona přitom platí nyní následující zákonná úprava.

Finanční úřad vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu finančního úřadu. Finanční úřad vykonává vybranou působnost na celém území České republiky. Specializovaný finanční úřad vykonává působnost na celém území České republiky.


V § 10 odst. 4 zákona je dále uvedeno následující

Vybranou působností se pro účely tohoto zákona rozumí provádění

a) vyhledávací činnosti při správě daní, nebo

b) postupu k odstranění pochybností, daňové kontroly nebo jiných kontrolních postupů při správě daní.Comments


bottom of page