• Bc. Miloslav Janda

Finanční správa zveřejnila zajímavá stanoviska k DPH

Generální finanční ředitelství zveřejnila dvě zajímavá stanoviska v souvislosti s daní z přidané hodnoty.


První se týká prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení.

Stanovisko 1

Druhé se týká informace o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží.

Stanovisko 2

Doporučené příspěvky
Nedávné příspěvky
Archiv
Hledejte pomocí tagů