top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro září 2020


Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v září 2020:


09.09.2020

spotřební daň

- splatnost daně za červenec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)


15.09.2020

daň z příjmů

- čtvrtletní záloha na daň


21.09.2020

daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


24.09.2020

spotřební daň

- splatnost daně za červenec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)


25.09.2020

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2020

- souhrnné hlášení za srpen 2020

- kontrolní hlášení za srpen 2020

energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2020

spotřební daň

- daňové přiznání za srpen 2020

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2020 (pokud vznikl nárok)


30.09.2020

daň z přidané hodnoty

- žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020


zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/obecne-informace/danovy-kalendar

Commentaires


bottom of page