top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro srpen 2021Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v srpnu 2021:


02.08.2021

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2021


09.08.2021

spotřební daň

- splatnost daně za červen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)


20.08.2021

daň z příjmů

- splatnost paušální zálohy

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


24.08.2021

spotřební daň

- splatnost daně za červen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)


25.08.2021

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2021

- souhrnné hlášení za červenec 2021

- kontrolní hlášení za červenec 2021

energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2021

spotřební daň

- daňové přiznání za červenec 2021

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2021 (pokud vznikl nárok)


31.08.2021

daň z nemovitých věcí

- splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2021


Comments


bottom of page