top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro říjen 2022Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v říjnu 2022:


pondělí 10.

 spotřební daň

– splatnost daně za srpen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)


čtvrtek 20.

 daň z příjmů

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2022

– splatnost paušální zálohy


úterý 25.

 spotřební daň

– splatnost daně za srpen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

– daňové přiznání za září 2022

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2022 (pokud vznikl nárok)

 daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2022

– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2022

– kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2022

 energetické daně

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2022

 daň z hazardních her

– daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2022


pondělí 31.

 daň z přidané hodnoty

– poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2023, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31 prosinci 2022 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)

 daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

 daň z příjmů

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2022

 biopaliva

– podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty


Commenti


bottom of page