top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro prosinec 2023Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v prosinci 2023:


pondělí 11.

spotřební daň

– splatnost daně za říjen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)


pátek 15.

daň z příjmů

– čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

daň z neočekávaných zisků

– čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň


středa 20.

daň z příjmů

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2023

– splatnost paušální zálohy


středa 27.

spotřební daň

– splatnost daně za říjen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

– daňové přiznání za listopad 2023

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2023 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2023

– souhrnné hlášení za listopad 2023

– kontrolní hlášení za listopad 2023

energetické daně

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2023


neděle 31.

daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režimתגובות


bottom of page