top of page
  • vitjanda00

Daňový kalendář pro prosinec 2019


Seznam důležitých daňových termínů v prosinci 2019:


02.12.2019

daň z nemovitých věcí

- splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2019


10.12.2019

spotřební daň

- splatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)


16.12.2019

daň silniční

- záloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

daň z příjmů

- čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň


20.12.2019

daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


27.12.2019

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2019

- souhrnné hlášení za listopad 2019

- kontrolní hlášení za listopad 2019

energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2019

spotřební daň

- splatnost daně za říjen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za listopad 2019

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2019 (pokud vznikl nárok)


31.12.2019

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2019


bottom of page