top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro květen 2023Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v květnu 2023:


úterý 2.

daň z příjmů

– podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2022, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2023


středa 10.

spotřební daň

– splatnost daně za březen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)


pondělí 22.

daň z příjmů

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2023

– splatnost paušální zálohy


čtvrtek 25.

spotřební daň

– splatnost daně za březen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

– daňové přiznání za duben 2023

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2023 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně za duben 2023

– souhrnné hlášení za duben 2023

– kontrolní hlášení za duben 2023

energetické daně

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2023


středa 31.

daň z nemovitých věcí

– splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

daň z příjmů

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2023

daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režimComentarios


bottom of page