top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro květen 2022Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v květnu 2022:


pondělí 2.

 biopaliva

– podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

 daň z příjmů

– podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2021, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2022

úterý 10.

 spotřební daň

– splatnost daně za březen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 20.

 daň z příjmů

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2022

– splatnost paušální zálohy

středa 25.

 spotřební daň

– splatnost daně za březen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

–daňové přiznání za duben 2022

–daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2022 (pokud vznikl nárok)

 daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně za duben 2022

– souhrnné hlášení za duben 2022

– kontrolní hlášení za duben 2022

 energetické daně

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2022

úterý 31.

 daň z nemovitých věcí

– splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

 daň z příjmů

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2022

 daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim


Comments


bottom of page