top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro květen 2021Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v květnu 2021:


03.05.2021

daň z příjmů

- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky


10.05.2021

spotřební daň

- splatnost daně za březen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

20.05.2021

daň z příjmů

- splatnost paušální zálohy

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.05.2021

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za duben 2021

- souhrnné hlášení za duben 2021

- kontrolní hlášení za duben 2021

energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2021

spotřební daň

- splatnost daně za březen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za duben 2021

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2021 (pokud vznikl nárok)

31.05.2021

daň z nemovitých věcí

- splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2021Comments


bottom of page