top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro květen 2019Seznam důležitých daňových termínů v květnu 2019:


· 10.05.2019

Spotřební daň

- splatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)


· 20.05.2019

Daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


· 27.05.2019

Daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za duben 2019

- souhrnné hlášení za duben 2019

- kontrolní hlášení za duben 2019

Energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2019 Spotřební daň

- splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za duben 2019

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2019 (pokud vznikl nárok)


· 31.05.2019

Daň z nemovitých věcí

- splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

Daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2019Comments


bottom of page