top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro červen 2021



Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v červnu 2021:


09.06.2021

spotřební daň

- splatnost daně za duben 2021 (mimo spotřební daň z lihu)


15.06.2021

daň z příjmů

- čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň


21.06.2021

daň z příjmů

- splatnost paušální zálohy

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


24.06.2021

spotřební daň

- splatnost daně za duben 2021 (pouze spotřební daň z lihu)


25.06.2021

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za květen 2021

- souhrnné hlášení za květen 2021

- kontrolní hlášení za květen 2021

energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2021

spotřební daň

- daňové přiznání za květen 2021

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2021 (pokud vznikl nárok)


30.06.2021

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2021

oznámení CRS (GATCA)

- podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

oznámení FATCA

- podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů


Comments


bottom of page