top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro červen 2020Seznam důležitých termínů podání daňových přiznání a plnění jiných daňových povinností v červnu 2020:


01.06.2020

daň z nemovitých věcí

- splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020


09.06.2020

spotřební daň

- splatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)


15.06.2020

daň z příjmů

- čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň


22.06.2020

daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


24.06.2020

spotřební daň

- splatnost daně za duben 2020 (pouze spotřební daň z lihu)


25.06.2020

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za květen 2020

- souhrnné hlášení za květen 2020

- kontrolní hlášení za květen 2020

energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020

spotřební daň

- daňové přiznání za květen 2020

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)


30.06.2020

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020

oznámení CRS (GATCA)

- podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

oznámení FATCA

- podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů


zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/obecne-informace/danovy-kalendar

Commentaires


bottom of page