top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro březen 2024Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v březnu 2024:


pátek 1.

daň z příjmů

– podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023 (nikoliv elektronicky)


pondělí 11.

spotřební daň

– splatnost daně za leden 2024 (mimo spotřební daň z lihu)


pátek 15.

daň z příjmů

– čtvrtletní záloha na daň

daň z neočekávaných zisků

– čtvrtletní záloha na daň


středa 20.

daň z příjmů

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2024

– elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023

– splatnost paušální zálohy


pondělí 25.

spotřební daň

– daňové přiznání za únor 2024

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2024 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně za únor 2024

– souhrnné hlášení za únor 2024

– kontrolní hlášení za únor 2024

energetické daně

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2024


úterý 26.

spotřební daň

– splatnost daně za leden 2024 (pouze spotřební daň z lihu)


neděle 31.

daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režimComments


bottom of page