top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro březen 2023Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v březnu 2023:


středa1.

daň z příjmů

– podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022 (nikoliv elektronicky)


pondělí 13.

spotřební daň

– splatnost daně za leden 2023 (mimo spotřební daň z lihu)


středa 15.

daň z příjmů

– čtvrtletní záloha na daň


pondělí 20.

daň z příjmů

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2023

– elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022

– splatnost paušální zálohy


pondělí 27.

spotřební daň

– splatnost daně za leden 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

– daňové přiznání za únor 2023

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2023 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně za únor 2023

– souhrnné hlášení za únor 2023

– kontrolní hlášení za únor 2023

energetické daně

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2023


pátek 31.

spotřební daň

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2022

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2022

daň z příjmů

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2023

daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režimComments


bottom of page