top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro srpen 2022



Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v srpnu 2022:


pondělí 1.

 biopaliva

– podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

 daň z příjmů

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2022


úterý 9.

 spotřební daň

– splatnost daně za červen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)


pondělí 22.

 daň z příjmů

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2022

– splatnost paušální zálohy


středa 24.

 spotřební daň

– splatnost daně za červen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)


čtvrtek 25.

 spotřební daň

– daňové přiznání za červenec 2022

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2022 (pokud vznikl nárok)

 daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2022

– souhrnné hlášení za červenec 2022

– kontrolní hlášení za červenec 2022

 energetické daně

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2022


středa 31.

 daň z příjmů

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2022

 daň z nemovitých věcí

– splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

 daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim


Comments


bottom of page