top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro duben 2022Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v dubnu 2022:


pátek 1.

 daň z příjmů

– podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2021

– podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2021, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)

pondělí 11.

 spotřební daň

– splatnost daně za únor 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 19.

 daň silniční

– záloha na daň za 1. čtvrtletí 2022

středa 20.

 daň z příjmů

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2022

- splatnost paušální zálohy

pondělí 25.

 spotřební daň

– splatnost daně za únor 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

– daňové přiznání za březen 2022

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2022 (pokud vznikl nárok)

 daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2022

– souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2022

– kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2022

 daň z hazardních her

– daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2022

 energetické daně

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2022

sobota 30.

 daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim


bottom of page