Zákonné změny od listopadu 2019

 

 

Zákonné změny, které nabyly účinnosti v listopadu 2019, obsahují zejména následující zákony:

 

Zákon č. 177/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

 

Zákon č. 229/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Zákon č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

 

Zákon č. 264/2019 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.

 

Nález ÚS ČR vyhlášený pod č. 303/2019 Sb., o zrušení § 18a odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zamítnutí návrhu na zrušení zákona č. 125/2019 Sb.

 

Zákon č. 276/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

 

Zákon č. 279/2019 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy

 

Nález ÚS ČR vyhlášený pod č. 309/2019 Sb., o zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 

Zákon č. 314/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Pokud by se Vás některý zákon týkal nebo Vás zajímal, lze úplné znění otevřít kliknutím na něj.

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na LinkedInu
Please reload