Nespolehlivý plátce nebo nespolehlivá osoba

 

 

Dle zákona o DPH platí, že poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivým plátcem.

 

Generální finanční ředitelství přitom dne 19. 12. 2017 zveřejnilo aktualizovanou informaci k aplikaci nespolehlivého plátce, ve které zejména upřesňuje, co se pokládá za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce, jakým způsobem správce daně rozhoduje o přidělení statutu nespolehlivého plátce nebo jeho změny; informace se rovněž dotýká ručení za daň nezaplacenou nespolehlivým plátcem.

 

Přímý odkaz na aktualizovanou informaci k institutu nespolehlivého plátce

 

Podle zákona o DPH dále platí, že poruší-li osoba, která není plátcem, závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tato osoba je nespolehlivou osobou.

 

K aplikaci institutu nespolehlivé osoby pak vydalo GFŘ dne 12. 7. 2019 aktualizovanou informaci, ve které zejména blíže popisuje vznik nespolehlivé osoby, upřesňuje, co se rozumí závažným porušením povinností vztahujících se ke správě DPH, a to jak u osoby povinné k dani, tak i osoby nepovinné k dani a rovněž popisuje, jakým způsobem rozhoduje o přidělení statutu nespolehlivé osoby nebo jeho změny; informace se rovněž dotýká otázky ručení za nezaplacenou daň.

 

Přímý Odkaz na aktualizovanou informaci GFŘ k institutu nespolehlivé osoby

 

 

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na LinkedInu
Please reload

Please reload

Archiv