Jak může zaměstnanec uplatnit slevy na dani u zaměstnavatele

19.11.2018

 

Uplatnění měsíčních slev na dani zaměstnancem

 

Obecně platí, že zaměstnanci za vykonanou práci od zaměstnavatele přísluší odměna.

 

Zaměstnanec ovšem zpravidla neobdrží celou odměnu, neboť odměna se ponižuje o zákonné srážky např. daň z příjmů, sociální pojištění, zdravotní pojištění, a to za podmínek dle příslušných zákonů.

 

Pokud se týká daně z příjmů má zaměstnanec nárok, aby zaměstnavatel přihlédl ke slevě na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů, případně přihlédl k daňovému zvýhodnění na vyživované dítě dle § 35c zákona o daních z příjmů.

 

K uplatnění měsíčních slev je však důležité, aby zaměstnanec nárok na tyto slevy zaměstnavateli prokázal a uplatnil je v předepsaných lhůtách.

 

Podle zákona o daních z příjmů platí, že zaměstnanec je povinen prokázat zaměstnavateli skutečnosti rozhodné pro poskytnutí měsíční slevy na dani podle § 35ba a měsíčního daňového zvýhodnění při výpočtu záloh nejpozději do konce kalendářního měsíce, v němž tyto okolnosti nastaly.

 

Pokud by neprokázal poplatník skutečnosti rozhodné pro poskytnutí měsíční slevy na dani podle § 35ba nebo na měsíční daňové zvýhodnění anebo neučinil prohlášení ve stanovené lhůtě, přihlédl by k nim plátce počínaje měsícem následujícím po měsíci, v němž by tyto rozhodné skutečnosti poplatník prokázal a současně prokazatelně učinil prohlášení.

 

Dodatečně by ke slevám a daňovému zvýhodnění mohl zaměstnavatel přihlédnout při ročním zúčtování záloh, pokud by poplatník prokázal rozhodné skutečnosti pro poskytnutí slevy na dani podle § 35ba nebo na daňové zvýhodnění nejpozději do 15. února roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období a učinil prokazatelně v této lhůtě prohlášení k dani v žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění

 

Jestliže by pobíral zaměstnanec za stejný kalendářní měsíc mzdu současně nebo postupně od více plátců daně, platí, že může přihlédnout k měsíční slevě na dani podle § 35ba a k měsíčnímu daňovému zvýhodnění pouze jeden zaměstnavatel, a to ten, u kterého uplatní zaměstnanec nárok a učiní prohlášení.

 

Povinností zaměstnance je tedy, že může učinit prohlášení na stejné období kalendářního roku pouze u jednoho plátce.

 

Prohlášení zaměstnanec vyplňuje na tiskopisu zveřejněném Finanční správou; od roku 2018 platí navíc novinka, že jej lze vyplnit elektronicky.

Odkaz na tiskopis 

 

Požádat o roční zúčtování záloh lze za podmínek stanovených zákonem o daních příjmů rovněž na tiskopisu zveřejněném Finanční správou; za zdaňovací období roku 2018 jej lze též vyplnit elektronicky

Odkaz na tiskopis 

 

Další odkaz pro stažení tiskopisů včetně sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s vedením mzdové agendy v elektronické podobě

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na LinkedInu
Please reload