DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ČERVENEC 2020

 

Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v červenci 2020:

 

01.07.2020

daň z příjmů

- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

 

10.07.2020

spotřební daň

- splatnost daně za květen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

 

15.07.2020

daň silniční

- záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020

 

20.07.2020

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

27.07.2020

daň z hazardních her

- daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2020

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2020

- souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020

- kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020

energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2020

spotřební daň

splatnost daně za květen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za červen 2020

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2020 (pokud vznikl nárok)

 

30.07.2020

energetické daně

- podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

 

31.07.2020

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2020

 

zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/obecne-informace/danovy-kalendar

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na LinkedInu
Please reload