Legislativní změny v souvislosti s daní z nemovitých věcí s účinností od 1. 1. 2018 - na konci ledna vzniká poplatníkům povinnost podat daňové přiznání!

 

 

Poplatníci daně z nemovitých věcí jsou do konce ledna povinni podat podle § 13a zákona č 338/1992 Sb, o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdější předpisů, daňové přiznání.

 

S účinností od 1. 1. 2018 přitom vstoupila v účinnost novela výše uvedeného zákona, a to zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; změny k dani z nemovitostí jsou uvedeny v části osmé.

 

novela zákona

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na LinkedInu
Please reload