Účetnictví

PRÁVNICKÁ OSOBA
PLÁTCE DPH
PRÁVNICKÁ OSOBA
NEPLÁTCE DPH
PRÁVNICKÁ OSOBA
 

Právnická osoba (s.r.o.) - plátce DPH

požadující vedení účetnictví a zpracování přiznání jednou měsíčně

Vedení účetnictví (hlavní kniha, účetní deník, evidence pohledávek a závazků)

Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických osob

Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty)

Zpracování přiznání k DPH

Zpracování kontrolního hlášení k DPH

Zpracování souhrnného hlášení k DPH

929 Kč měsíčně*

* Cena nezahrnuje služby vypsané níže.

 

Právnická osoba (s.r.o.) - neplátce DPH

požadující vedení účetnictví a zpracování přiznání jednou ročně

Vedení účetnictví (hlavní kniha, účetní deník, evidence pohledávek a závazků)

Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických osob

Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty)

Zpracování 24 faktur či pokladních dokladů

Zpracování 48 transakcí na bankovním účtu

3 231 Kč ročně*

* Cena nezahrnuje služby vypsané níže.

 

Právnická osoba - jiná právní forma než s.r.o.

Cena dohodou

Tábor, Česká republika

Náchodská 2681/3, 390 03

©2020 by JANDA Consulting s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Provozovatelem webu je JANDA Consulting s.r.o. se sídlem Náchodská 2681/3, 390 03 Tábor, Česká republika, IČO: 06263861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 26493.