Mzdová agenda

Zpracování mezd

Vedení mzdových listů

Zpracování výplatních lístků zaměstnancům

Příprava závěrečných sestav a podkladů pro zaúčtování mezd

Zpracování příkazu k úhradě mezd a odvodů na sociální, zdravotní a úrazové pojištění

Zpracování měsíčních přehledů na sociální a zdravotní pojištění

Zpracování ročního vyúčtování daně vybírané srážkou a daně fyzických osob ze závislé činnosti

* Cena nezahrnuje služby vypsané níže.

** Za zaměstnance je považována:

- osoba, se kterou bude mít zaměstnavatel uzavřen v daném kalendářním měsíci pracovněprávní vztah (viz § 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů)

- jiná osoba, které budou vypláceny v daném kalendářním měsíci příjmy ze závislé činnosti (viz § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).

Tábor, Česká republika

Náchodská 2681/3, 390 03

©2020 by JANDA Consulting s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Provozovatelem webu je JANDA Consulting s.r.o. se sídlem Náchodská 2681/3, 390 03 Tábor, Česká republika, IČO: 06263861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 26493.