Daň silniční

* Za vozidlo je považováno: 

 - vozidlo, které je předmětem daně silniční, u kterého je osoba poplatníkem daně a které se uvádí v daňovém přiznání k dani silniční při použití roční sazby daně (viz § 2, 4, 6, 8 a 15 zákona č. 16/1993 Sb. o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů)

- všechna vozidla zaměstnanců, u nichž bude uplatněna denní sazba daně (viz § 6 odst. 4 zákona č. 16/1993 Sb.), a to souhrnně jako 1 vozidlo

** Cena nezahrnuje služby vypsané níže.

* Klientem se rozumí osoba, které zpracováváme účetnictví, daňovou evidenci nebo mzdy (případně se jedná o období, za které byla agenda zpracovávána)

** První započatá hodina je za plnou sazbu a každá další hodina je účtována za každou započatou půlhodinu

Tábor, Česká republika

Náchodská 2681/3, 390 03

©2020 by JANDA Consulting s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Provozovatelem webu je JANDA Consulting s.r.o. se sídlem Náchodská 2681/3, 390 03 Tábor, Česká republika, IČO: 06263861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 26493.