Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo přehled přestupků za rok 2018. Na pozoru by měly být například osoby využívající nelegální práci.

Zákonné změny, které nabyly účinnosti v lednu 2019, včetně přímých odkazů na příslušné zákony

Zákonné změny, které nabyly účinnosti v listopadu 2018