Zákonné změny, které nabyly účinnosti v říjnu 2019, včetně přímých odkazů na příslušné zákony

30.10.2019

K čemu slouží autentizační údaje a certifikát pro evidenci tržeb a na co by osoby povinné evidovat tržby neměly zapomenout v souvislosti expirací certifikátů a novelou zákona o evidenci tržeb.

Zákonné změny, které nabyly účinnosti v červnu 2019, včetně přímých odkazů na příslušné zákony

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo přehled přestupků za rok 2018. Na pozoru by měly být například osoby využívající nelegální práci.