Jak správně postupovat při placení daně z nemovitých věcí, eventuálně jak si její placení usnadnit.

Uživatelé Uberu a Airbnb by si měli dát pozor, zda správně plní své daňové povinnosti. Finanční správa se je totiž chystá prověřovat.

Účelová komunikace patří mezi jednu ze čtyř kategorií pozemních komunikací. Co se považuje za účelovou komunikaci, lze určit z uvedeného článku.

Ministerstvo financí na svých internetových stránkách zveřejnilo 4. 4. 2018 informaci týkající se novely zákona o místních poplatcích, respektive informaci o tom, že předložilo do vnějšího připomínkového řízení novelu zákona o místních poplatcích, která reaguje na dyna...