Zákonné změny, které nabyly účinnosti v červenci 2019, včetně přímých odkazů na příslušné zákony

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo přehled přestupků za rok 2018. Na pozoru by měly být například osoby využívající nelegální práci.

Od roku 2019 bylo novelizováno ustanovení zákona o daních z příjmů týkající se základu u daně z příjmů ze závislé činnosti. GFŘ k uvedené problematice zaujalo v rámci Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR stanoviska.