Zákonné změny, které nabyly účinnosti v červenci 2019, včetně přímých odkazů na příslušné zákony

Zákonné změny, které nabyly účinnosti v červnu 2019, včetně přímých odkazů na příslušné zákony

Od dubna 2019 bylo do zákona o daních z příjmů doplněno nové ustanovení týkající se oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí (viz § 38da).

Od 1. 1. 2018 byla zákonem zřízena evidence údajů o skutečných majitelích. V návaznosti na tuto změnu platí povinnost právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku a svěřenských správců svěřenských fondů zapsaných v evidenci svěřenských fondů zapsat svého skutečnéh...