V souvislosti s pořízením hmotného majetku je třeba dát pozor též na náklady, které tvoří součást ocenění majetku.

Zákonné změny, které nabyly účinnosti v říjnu 2019, včetně přímých odkazů na příslušné zákony

Please reload

Doporučené příspěvky

Skladová evidence a její důležitost

17.08.2018

1/5
Please reload

Nedávné příspěvky